Irak’ta Çalışmış Olan Vatandaşlarımıza Yönelik Duyuru (hizmet Belgesi Ve Borçlanma):

Bağdat Büyükelçiliği 10.02.2010

Irak’ta çalışmış olan vatandaşlarımıza yönelik duyuru:

Bilindiği gibi, Türkiye ile Sosyal Güvenlik Anlaşması olmayan ülkelerde çalışan ve 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışı hizmet borçlanması yapmak isteyen vatandaşlarımız veya bunların hak sahipleri borçlanmaya esas hizmetlerini belgelendirme yükümlülüklerini, bulundukları ülkelerdeki Türk temsilciliklerinden alacakları gerekçeli hizmet belgelerini veya yurtdışında çalıştıkları işyerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma müsaadelerinin onaylı çevirisini ibraz etmekle yerine getirebileceklerdir. Ancak Irak'ta mevcut koşullarda sözkonusu belgelerin usulüne uygun şekilde temini ve ilgili makamlarca onaylanması mümkün olamamaktadır.

Bu güçlüğün ortadan kaldırılabilmesini ve hak sahibi vatandaşlarımızı mağdur durumda bırakmamayı teminen, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda, Irak'ta çalıştığınız sürelerle ilgili yurtdışı hizmet borçlanması yapabilmeniz için Irak'ta çalıştığınız dönemde kullandığınız pasaportunuz, çalışma izin belgeniz ve çalıştığınız şirket tarafından Irak'ta çalıştığınız süreleri gösterecek şekilde düzenlenmiş belgenizin (bonservisinizin) asılları ile Noter tarafından onaylanmış örnekleri ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüklerine başvurmanız halinde gerekli işlemin yapılacağı öğrenilmiştir.

Bu çerçevede, Irak’ta çalışmış olan vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimiz yerine, doğrudan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Büyükelçiliğimize bu meyanda yapılan başvurulardaki talepleriniz, yukarıda belirtilen hususlar muvacehesinde, yerine getirilememektedir.

Pazar - Perşembe

09.00 - 18.00 / 09.00 - 18.00

1.1.2017 1.1.2017 Yılbaşı
6.1.2017 6.1.2017 Irak Silahlı Kuvvetler Günü
23.4.2017 23.4.2017 Uusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1.5.2017 1.5.2017 Emek ve Dayanışma Günü
19.5.2017 19.5.2017 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
25.6.2017 27.6.2017 Ramazan Bayramı
30.8.2017 30.8.2017 Zafer Bayramı
31.8.2017 4.9.2017 Kurban Bayramı
29.10.2017 29.10.2017 Cumhuriyet Bayramı