Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Birden Fazla Tabiiyetli Vatandaşlarımızın Askerlik Işlemleri , 21.10.2010

Birden fazla tabiiyetli vatandaşlarımızın askerlik işlemleriyle ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığından (MSB) alınan örneği ekte sunulan yazıda, yabancı bir ülkede doğumla veya reşit olmadan önce ikamet amacıyla sözkonusu ülkeye giderek vatandaşlık hakkı kazanan Türk vatandaşlarının askerlik ertelemelerinde hangi belgelerin talep edilmesi gerektiğine ilişkin bilgi verilmektedir.

Bilgilerine saygıyla sunulur.