Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Irak'ta Çalışma İzni , 12.10.2010

Sayın Vatandaşlarımız,

 

Irak Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan ahiren  alınan bir Nota’da, 1987 yılında çıkarılan ve halen yürürlükte olduğu bildirilen 71 sayılı yasanın 23.  maddesi uyarınca çalışma amaçlı olarak Irak’a gelen yabancıların, Irak Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’na başvuruda bulunarak “Çalışma İzni”ni almaları gerektiği hatırlatılmakta, alınan “İkamet İzni”nin  Irak’ta çalışma izni anlamına gelmediği özellikle  bildirilmektedir.

 

Bu itibarla, normal vizesini alarak Irak’a gelen ve burada çalışmayı amaçlayan vatandaşlarımızın en geç 10 gün içerisinde ilgili Irak makamlarına başvurarak “Çalışma İzni”ni almaları gerekmektedir. Irak’a herhangi bir Türk şirketi aracılığıyla gelen vatandaşlarımızın da, ilgili şirket yetkililerini bu hususta uyarmaları, ileride doğabilecek sorunların önlenmesini teminen, önem arzetmektedir.

 

Saygıyla duyurulur.

 

 

Türkiye Cumhuriyeti

Bağdat Büyükelçiliği