Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçiliği

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Yemen'deki Siyasi Gelişmeler Hk. , 07.02.2015

No: 53, 07 Şubat 2015

Yemen'deki hükümet krizinin aşılması için BM Genel Sekreterinin Özel Danışmanı aracılığıyla  sürdürülen müzakereler devam ederken,  Huti Hareketinin tek taraflı olarak oluşturulan “devrim komitesi”  vasıtasıyla yönetime el koyması derin kaygı uyandırmıştır. 

Yönetimi  fiilen üstlendiğini açıklamış olan Huti Hareketi başta olmak üzere, Yemen’deki tüm tarafları, bu kritik aşamada,  ülkenin selametini düşünerek sağduyu, itidal ve sorumlulukla hareket etmeye çağırıyoruz.

Özellikle,  ülkenin iç barışını, birlik ve bütünlüğünü tehlikeye atacak şiddet eylemlerinden her kesimin kaçınması büyük önem taşımaktadır.

Bundan sonraki süreçte, tüm tarafların, kapsayıcı ve katılımcı  bir anlayışla ulusal diyalog ve uzlaşı arayışlarını sürdürmeleri ve   gecikmeksizin düzenlenecek referandum ve adil seçimler yoluyla yeni Anayasa’nın kabulü ile meşru bir parlamentonun oluşturulması yolunda gayret göstermeleri beklenecektir.