Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Vize İçin Sağlık Sigortası Hakkında Duyuru , 03.01.2017

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun sağlık sigortalarına ilişkin hükmü gereği, Türkiye’ye gitmek üzere vize başvurusu yapacak yabancılardan ve bu bağlamda da Iraklılardan aşağıda belirtilen asgari koşulları kapsayan sağlık sigortası talep edilmektedir. Sağlık sigortasında aşağıda belirtilen unsurların yazılı olması gerekmektedir.

 

3 Ocak 2017 tarihinden itibaren Türkiye vizesi başvurusu yapan Iraklıların sigorta belgelerini aşağıdaki unsurları içerecek şekilde sunması gerekmektedir.

 

Sigorta Belgesi Kapsamında, Sigorta Belgesinde yazılı olması zorunlu unsurlar:

 

1- Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı (asgari teminat limiti 30.000 Euro),

 

2- Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli,

 

3- Sigortalının taburcu olduktan sonra ikamet adresine nakli,

 

4- Vefat eden sigortalının nakli